Kosten

Welke kosten zitten er aan bewindvoering vast?

Ook de bewindvoerder moet betaald worden en kost dus geld, maar daar staat natuurlijk genoeg tegenover. Wel zijn de kosten die eraan verbonden zitten vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton). Tijdens het intakegesprek wordt je daarover geïnformeerd door de bewindvoerder.

Wanneer je een laag inkomen hebt of een uitkering, dan worden de kosten vaak vergoed door de gemeente. De bewindvoerder zal dan voor de kosten van het bewind bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waarin jij woont, dit geld ook voor de griffiekosten.