Taken

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder beheert jouw financiële zaken, de taken die daaronder vallen zijn:

  • Aanvragen van onder andere bijzondere bijstand, huursubsidie, heffingskortingen en vergoedingen
  • Belastingaangifte indien nodig
  • Ervoor zorgen dat je verzekerd bent

Verder staat de bewindvoerder je bij tijdens eventuele rechtszaken, overlegt met hulpverleners en instanties. Als eerste wordt ervoor gezorgd dat alle schulden in kaart worden gebracht, daarna wordt gekeken welke aanpak het beste is. Ook stelt een bewindvoerder een budgetplan op, hierin staan de inkomsten en uitgaven duidelijk beschreven.

In dit budgetplan staan ook de afspraken beschreven, zo zorgt de bewindvoerder ervoor dat jouw rekeningen op tijd betaald worden.

Wanneer wordt je onder bewind gesteld?

Je word niet zomaar onder bewind gesteld. De eerste stap is de kennismaking met de bewindvoerder, daarna worden er stukken ingediend bij de rechtbank. Daarna word door de rechtbank bekeken of je recht hebt op een bewindvoerder. Je ontvangt de uitspraak per post, zodra het akkoord er is, start het bewind.

Aan bewindvoering zitten ook een aantal afspraken. Het is belangrijk dat al deze afspraken nageleefd worden, zodat er onder andere geen nieuwe schulden bijkomen.

  • Je bent op de hoogte van de werkwijze en tarieven
  • je geeft alle belangrijke informatie door aan de bewindvoerder
  • je dient alle afspraken die je gemaakt hebt na te komen
  • je werkt samen met de bewindvoerder